Распоред активности :: ФОТОНИКА 2010 :: 

ФОТОНИКА 2010

(c) Институт за физику
 Насловна страна
 Најава
 Распоред
 Одбори
 Регистрација
 Пријава
 Прихваћено
 Архива
Контакт
2010-04-19T10:00:00+02:00

Распоред активности

Активности везане за конференцију "Фотоника 2010" су расподељене у две групе:

- прелиминарне активности (01. јануар 2010. - 09. април 2010.)

- активности током Конференције (21. април 2010. 8:00 - 23. април 2010. 19:00)

LATINICA

 Чамци на Дунаву код земунског кеја; фото: А.К.

 од  до  активност  
       
 01. јануар 2010.  29. јануар 2010.  први позив за регистрацију учесника  
 01. фебруар 2010.  01. март 2010.  други позив за регистрацију учесника  
 01. фебруар 2010.  15. март 2010.
 22. март 2010.
 пријем регистрација учесника  
 01. фебруар 2010.  01. април 2010.
 09. април 2010.
 пријем апстраката регистрованих учесника  
 01. фебруар 2010.  09. април 2010.  обавештење о прихватању апстракaта  
       
 21. април 2010. 09:00  23. април 2010. 19:00  Конференција  
 21. април 2010. 09:00  23. април 2010. 18:00  потврда присутности учесника  
 21. април 2010. 09:30  23. април 2010. 18:00  Зборник апстраката Конференције
 за присутне учеснике
 
       
 21. април 2010. 09:30  21. април 2010. 09:50  свечано отварање Конференције  
     
 
     председавајући:
Бранислав Јеленковић
 
 21. април 2010. 10:00   21. април 2010. 10:15

 Љ. Хаџиевски,
Егзистенција и динамика фундаменталних
локализованих мода у нелинеарној оптичкој
решетки са временским кашњењем

 
 21. април 2010. 10:20   21. април 2010. 10:35  А. Бајић,
Центар за ласерску микроскопију
Биолошког факултета – досадашњи
пројекти и перспективе
 
 21. април 2010. 10:40   21. април 2010. 10:55  Т. Пушкар,
Примена холографске интерферометрије
за испитивање деформација тврдих зубних
ткива приликом терапије зуба светлосно
полимеризујућим композитним материјалима
 
 21. април 2010. 11:00   21. април 2010. 11:15  И. Кантарџић,
Примена методе коначних елемената
у стоматолошким истраживањима
 
 21. април 2010. 11:20  21. април 2010. 11:40  пауза  
 21. април 2010. 11:40   21. април 2010. 11:55  Б. Мурић,
Механичке особине слоја желатина
сензибилизованог тот'хемом и еозином (TESG)
 
 21. април 2010. 12:00   21. април 2010. 12:15  Мирослав Поповић,
Дејство фемтосекундног ласерског осцилатора
на ћелијске мембране и органеле
 
 21. април 2010. 12:35   21. април 2010. 12:55  Д. Којић,
Карактеризација контактних сочива
помоћу микроскопа магнетних сила (ММФ)
и технике оптомагнетног фингерпринта
 
 21. април 2010. 12:40   21. април 2010. 12:55  Ђ. Коруга,
Биофотоника: утицај дневне и нанофотонске
светлости на промену EEG сигнала
 
 21. април 2010. 13:00  21. април 2010. 13:30  "Optix" d.o.o. ,
представљање
 
 21. април 2010. 13:35  21. април 2010. 14:20  окрепљење  
 21. април 2010. 14:25  21. април 2010. 14:45  Центар за фотонику,
посета
 
     председавајући:
Радош Гајић
 
 21. април 2010. 15:00  21. април 2010. 15:15  А. Поповић,
Развој инструмента за фотоакустичко
испитивање чврстих тела
 
 21. април 2010. 15:20  21. април 2010. 15:35  Марица Поповић,
Фототермална дубинска профилометрија
оптичких својстава и њене примене
 
 21. април 2010. 15:40  21. април 2010. 15:55  А. Ковачевић,
Модификација механичких особина аустенитних материјала
– суперлегуре никла и железа и нерђајући челик
– наносекундним ласерским импулсима
 
 21. април 2010. 16:00  21. април 2010. 16:15  М. Нешић,
Динамичко и статичко расејање кохерентне
светлости и оцене константи материјала
 
 21. април 2010. 16:20  21. април 2010. 16:40  пауза  
 21. април 2010. 16:40  21. април 2010. 16:55  А. Грујић,
Оптичка влакна, технике спајања
и критични нивои ласерских повреда
 
 21. април 2010. 17:00  21. април 2010. 17:15  М. Јанићијевић,
Прилаз моделовању интеракције угљеничног
материјала и ласерских снопова и експеримент
 
 21. април 2010. 17:20  21. април 2010. 17:35  С. Полић-Радовановић,
Примена ласера у археологији
и метапарадигма нове музеологије
 
 21. април 2010. 17:40  21. април 2010. 17:55  Б. Бокић,
Ласери, палимсест и културна баштина
 
       
     председавајући:
Зорана Дохчевић-Митровић
 
 22. април 2010. 10:00  22. април 2010. 10:15   А. Крмпот,
Електромагнетно индукована апсорпција
у пари рубидијума: утицај радијалног профила
ласерског снопа на облик резонанци
 
 22. април 2010. 10:20  22. април 2010. 10:35   Д. Арсеновић,
Неке карактеристике феномена електромагнетски
индуковане апсорпције добијене применом
пертурбованог метода у временском домену
 
 22. април 2010. 10:40  22. април 2010. 10:55   Г. Глигорић,
Утицај дипол-дипол интеракције на прелаз у мешано
стање у бинарним Бозе-Ајнштајн кондензатима
 
 22. април 2010. 11:00  22. април 2010. 11:15   М. Радоњић,
Адијабатски пренос насељености помоћу Штарковог
помераја у атомима са дегенерисаним нивоима
 
 22. април 2010. 11:20  22. април 2010. 11:40  пауза  
 22. април 2010. 11:40  22. април 2010. 11:55   Д. Лукић,
Развој извора атомског снопа Rb на бази
дводимензионалног магнето-оптичког трапа
 
 22. април 2010. 12:00  22. април 2010. 12:15   С. Николић,
Успоравање и чување светлости у атомској пари
 
 22. април 2010. 12:20  22. април 2010. 12:35   М. Мијаиловић,
Нелинеарна магнето-оптичка ротација услед
Раман-Ремзијеве интерференције у пари рубидијума
 
 22. април 2010. 12:40  22. април 2010. 12:55   С. Савић-Шевић,
Феномен вишеструких максимума у рефлексионом
спектру и ширења енергетског процепа
 
 22. април 2010. 13:00  22. април 2010. 13:30  с.з.т.р. "ME-OПTA",
представљање
 
 22. април 2010. 13:35  22. април 2010. 14:20  окрепљење  
 22. април 2010. 14:25  22. април 2010. 14:55  Центар за физику чврстог стања,
посета
 
     председавајући:
Дарко Васиљевић
 
 22. април 2010. 15:00  22. април 2010. 15:15  Л. Манојловић,
Нискокохерентни интерферометријски сензор
за директно мерење функције густине
вероватноће висина на храпавој површи
 
 22. април 2010. 15:20  22. април 2010. 15:35  Н. Стојановић,
Утицај температуре на PMD и CD дисперзију при
великим брзинама преноса у оптичким комуникацијама
 
 22. април 2010. 15:40  22. април 2010. 15:55  Б. Недић,
Технолошки параметри израде и колориметријске
карактеристике светлосне опреме
 
 22. април 2010. 16:00  22. април 2010. 16:15  В. Дамњановић,
Испитивање границе диелектрик – полупроводник
у MIS структурама на бази p-Hg0.8Cd0.2Te
 
 22. април 2010. 16:20  22. април 2010. 16:40  пауза  
 22. април 2010. 16:40  22. април 2010. 16:55  М. Ристић,
Габаритни прорачун оптичког система у
програму "Matlab" и имплементација
добијених података у програму "Zemax"
 
 22. април 2010. 17:00  22. април 2010. 17:15  И. Стаменов,
Пројектовањи и производња телескопског
оптичког нишана ON-M21 са осветљеном кончаницом
 
 22. април 2010. 17:20  22. април 2010. 17:35  Д. Кнежевић,
Анализа брзине одзива система приликом
праћења објеката IC мрежом сензора
 
 22. април 2010. 17:40  22. април 2010. 17:55  Љ. Томић,
Утицај потповршинских дефеката у материјалу
на разлике између нумеричких и експерименталних
резултата детекције, применом импулсне термографије
 
       
     председавајући:
Љупчо Хаџиевски
 
 23. април 2010. 10:00  23. април 2010. 10:15   З. Јакшић,
Наномембране као градивни блок за
нанофотонику и плазмонику
 
 23. април 2010. 10:20  23. април 2010. 10:35   М. Филиповић,
Наноплазмоника као пут за неинвазивну побуду
или очитавање неурона спољашњим оптичким
сигналом применом биомиметичких наномембрана
 
 23. април 2010. 10:40  23. април 2010. 10:55   С. Вуковић,
Оптичка Тамова и Шоклијева површинска стања
у супер-решеткама типа метал–диелектрик и
метаматеријал–диелектрик
 
 23. април 2010. 11:00  23. април 2010. 11:15   Д. Тимотијевић,
Дисперзија плазмонских мода у дисипативном
таласоводу типа метал-диелектрик-метал
 
 23. април 2010. 11:20  23. април 2010. 11:40  пауза  
 23. април 2010. 11:40  23. април 2010. 11:55   Д. Танасковић,
Пројектовање симетричног планарног метаматеријала „fishnet“ дизајна
за инфрацрвену таласну област
 
 23. април 2010. 12:00  23. април 2010. 12:15   Б. Васић,
Контрола електромагнетског поља градираним
фотонским кристалима у режиму метаматеријала
 
 23. април 2010. 12:20  23. април 2010. 12:35   М. Митровић,
Tунеловање поља кроз узак канал чија је
ефективна пермитивност блиска нули
 
 23. април 2010. 12:40  23. април 2010. 12:55   В. Милошевић,
Микроталасни стереометаматеријали и
екстракција параметара
 
 23. април 2010. 13:00  23. април 2010. 14:20  пауза и окрепљење  
 23. април 2010. 14:20  23. април 2010. 14:55  Супер-рачунарска лабораторија,
посета
 
     председавајући:
Александер Ковачевић
 
 23. април 2010. 15:00  23. април 2010. 15:15   М. Божић,
Да ли укључивање и искључивање бим-сплитера
на излазу утиче на својства фотона на улазу
и унутар Мах-Зендеровог интерферометра?
 
 23. април 2010. 15:20  23. април 2010. 15:35   И. Илић,
Времена тунеловања у дисперзивним и
нелинеарним срединама
 
 23. април 2010. 15:40  23. април 2010. 15:55   М. Мирић,
Анализа елипсометријских спектара
"сплит-ринг" резонатора
 
 23. април 2010. 16:00  23. април 2010. 16:15   П. Беличев,
Линеарни локализовани модови у
једнодимензионалним фотонским решеткама са дефектом
 
 23. април 2010. 16:20  23. април 2010. 16:40  пауза  
 23. април 2010. 16:40  23. април 2010. 16:55   С. Рамовић,
Могућност подешавања карактеристика
метаматеријала на бази квантних каскадних
ласера путем јаког магнетног поља
 
 23. април 2010. 17:00  23. април 2010. 17:15   С. Петричевић,
Тестирање фибер-оптичког скенера магнетског
поља на бази Фарадејевог ефекта
 
       
 23. април 2010. 17:20  23. април 2010. 17:35  свечано затварање Конференције  
       


 

2010-04-19T10:00:00+02:00

НОВОСТИ:

Распоред активности
80-2-1
05-3-1
33-3-1
50-3-1
74-7-1
79-4-1
29-5-1
26-3-1
17-7-1
 executed at 0.0090s