26-3-1 :: ФОТОНИКА 2010 :: 

ФОТОНИКА 2010

(c) Институт за физику
 Насловна страна
 Најава
 Распоред
 Одбори
 Регистрација
 Пријава
 Прихваћено
 Архива
Контакт
2010-04-12T19:00:00+02:00

26-3-1

Јелена Димитријевић, Душан Арсеновић, Бранислав Јеленковић

Неке карактеристике феномена електромагнетски индуковане апсорпције добијене применом пертурбативног метода у временском домену

 

Поднето као: Jelena Dimitrijević, Dušan Arsenović i Branislav M. Jelenković :
"Neke karakteristike fenomena elektromagnetski indukovane apsorpcije dobijene primenom perturbativnog metoda u vremenskom domenu"
Писмо: латиница
Сви аутори: Димитријевић, Јелена, Институт за физику - Београд
Арсеновић, Душан, Институт за физику - Београд
Јеленковић, Бранислав М., Институт за физику - Београд
Сусрет: Конференција "Фотоника 2010 - теорија и експеримент у Србији" (Београд, 21.-23. април 2010.)
Објављено као: Зборник апстраката (ISBN 978-86-8244-127-4), с.18 (2010)
Контакт: Јелена Димитријевић
Administrative email address

LATINICA

2010-04-12T19:00:00+02:00

НОВОСТИ:

Распоред активности
80-2-1
05-3-1
33-3-1
50-3-1
74-7-1
79-4-1
29-5-1
26-3-1
17-7-1
 executed at 0.0082s