51-1-1 :: ФОТОНИКА 2010 :: 

ФОТОНИКА 2010

(c) Институт за физику
 Насловна страна
 Најава
 Распоред
 Одбори
 Регистрација
 Пријава
 Прихваћено
 Архива
Контакт
2010-03-30T13:05:00+02:00

51-1-1

Пеђа Михаиловић, Слободан Петричевић, Јован Радуновић

Тестирање фибер-оптичког скенера магнетског поља на бази Фарадејевог ефекта

 

Поднето као: Pedja Mihailović, Slobodan Petričević, Jovan Radunović :
"Testiranje fiber-optičkog skenera magnetskog polja na bazi Faradejevog efekta"
Писмо: латиница
Сви аутори: Михаиловић, Пеђа, Електротехнички факултет - Београд
Петричевић, Слободан, Електротехнички факултет - Београд
Радуновић, Јован, Електротехнички факултет - Београд
Сусрет: Конференција "Фотоника 2010 - теорија и експеримент у Србији" (Београд, 21.-23. април 2010.)
Објављено као: Зборник апстраката (ISBN 978-86-8244-127-4), с.46 (2010)
Контакт: Слободан Петричевић
Administrative email address

LATINICA

2010-03-30T13:05:00+02:00

НОВОСТИ:

Распоред активности
80-2-1
05-3-1
33-3-1
50-3-1
74-7-1
79-4-1
29-5-1
26-3-1
17-7-1
 executed at 0.0083s