74-7-1 :: ФОТОНИКА 2010 :: 

ФОТОНИКА 2010

(c) Институт за физику
 Насловна страна
 Најава
 Распоред
 Одбори
 Регистрација
 Пријава
 Прихваћено
 Архива
Контакт
2010-04-12T20:45:00+02:00

74-7-1

Надежда Борна, Слађана Пантелић, Радослав Алексић, Александар Грујић

Оптичка влакна, технике спајања и критични нивои ласерских повреда

 

Поднето као: Nadežda Borna, Slađana Pantelić, Radoslav Aleksić, Aleksandar Grujić :
"Optička vlakna, tehnike spajanja i kritični nivoi laserskih povreda"
Писмо: латиница
Сви аутори: Борна, Надежда, Технолошко-металуршки факултет - Београд
Пантелић, Слађана, Електротехнички факултет - Београд
Алексић, Радослав, Технолошко-металуршки факултет - Београд
Грујић, Александар, Институт за хемију, технологију и металургију - Београд
Сусрет: Конференција "Фотоника 2010 - теорија и експеримент у Србији" (Београд, 21.-23. април 2010.)
Објављено као: Зборник апстраката (ISBN 978-86-8244-127-4), с.13 (2010)
Контакт: Надежда Борна
Administrative email address

LATINICA

2010-04-12T20:45:00+02:00

НОВОСТИ:

Распоред активности
80-2-1
05-3-1
33-3-1
50-3-1
74-7-1
79-4-1
29-5-1
26-3-1
17-7-1
 executed at 0.0082s