79-4-1 :: ФОТОНИКА 2010 :: 

ФОТОНИКА 2010

(c) Институт за физику
 Насловна страна
 Најава
 Распоред
 Одбори
 Регистрација
 Пријава
 Прихваћено
 Архива
Контакт
2010-04-12T19:10:00+02:00

79-4-1

Драган Кнежевић, Љубиша Томић

Анализа брзине одзива система приликом праћења објеката ИЦ мрежом сензора

 

Поднето као: Dragan Knežević, Ljubiša Tomić :
"Analiza brzine odziva sistema prilikom praćenja objekata IC mrežom senzora"
Писмо: латиница
Сви аутори: Кнежевић, Драган, ВТИ - Београд
Томић, Љубиша, Технички опитни центар - Београд
Сусрет: Конференција "Фотоника 2010 - теорија и експеримент у Србији" (Београд, 21.-23. април 2010.)
Објављено као: Зборник апстраката (ISBN 978-86-8244-127-4), с.31 (2010)
Контакт: Драган Кнежевић
Administrative email address

LATINICA

2010-04-12T19:10:00+02:00

НОВОСТИ:

Распоред активности
80-2-1
05-3-1
33-3-1
50-3-1
74-7-1
79-4-1
29-5-1
26-3-1
17-7-1
 executed at 0.0113s