80-2-1 :: ФОТОНИКА 2010 :: 

ФОТОНИКА 2010

(c) Институт за физику
 Насловна страна
 Најава
 Распоред
 Одбори
 Регистрација
 Пријава
 Прихваћено
 Архива
Контакт
2010-04-15T14:00:00+02:00

80-2-1

Светлана Савић-Шевић, Владимир Дамљановић, Дејан Пантелић, Бранислав Јеленковић

Феномен вишеструких максимума у рефлексионом спектру и ширења енергетског процепа

 

Поднето као: Svetlana Savić-Šević, Vladimir Damljanović, Dejan Pantelić, Branislav Jelenković :
"Fenomen višestrukih maksimuma u refleksionom spektru i širenja energetskog procepa"
Писмо: латиница
Сви аутори: Савић-Шевић, Светлана, Институт за физику - Београд
Дамљановић, Владимир, Институт за физику - Београд
Пантелић, Дејан, Институт за физику - Београд
Јеленковић, Бранислав, Институт за физику - Београд
Сусрет: Конференција "Фотоника 2010 - теорија и експеримент у Србији" (Београд, 21.-23. април 2010.)
Објављено као: Зборник апстраката (ISBN 978-86-8244-127-4), с.24 (2010)
Контакт: Светлана Савић-Шевић
Administrative email address

LATINICA

2010-04-15T14:00:00+02:00

НОВОСТИ:

Распоред активности
80-2-1
05-3-1
33-3-1
50-3-1
74-7-1
79-4-1
29-5-1
26-3-1
17-7-1
 executed at 0.0088s