Најава :: ФОТОНИКА 2010 :: 

ФОТОНИКА 2010

(c) Институт за физику
 Насловна страна
 Најава
 Распоред
 Одбори
 Регистрација
 Пријава
 Прихваћено
 Архива
Контакт
2010-01-15T10:00:00+01:00

О Конференцији

LATINICA

Јутро на земунском кеју; фото: А.К.

За уопштене информације о Конференцији можете прочитати позивно писмо председника Организационог одбора Конференције.

Свечана сала 'Звонко Марић'; фото: А.К.

Основна обавештења о Конференцији:

 • време:
  • 21.–23. април 2010.
 • место:
  • просторије Института за физику у Београду
  • Прегревица 118
  • 11080 Београд
 • пропозиције:
  • регистровани учесник може бити потписник на највише два апстракта
  • регистровани учесник може бити првопотписани (аутор) на највише једном апстракту
  • службени језик Конференције је српски, а писма ћирилица и латиница
  • појединачна презентација на Конференцији је усмена у трајању од по 20 min (15 min за излагање, а 5 min за дискусију)
 • образац за апстракт:
  • формат: једна страница А4
  • маргине: све четири 2,5 cm
  • размак параграфа (paragraph spacing) за све параграфе: пре 0 pt, после 6 pt
  • одстојање од маргине за све параграфе (identation): и лево и десно по 0 pt.
 • наслов: највише два реда, поравнање централно, проред 1, фонт Times New Roman 12 pt bold ћирилица (или латиница)
 • имена аутора: поравнање централно, проред 1, фонт Times New Roman 12 pt ћирилица (или латиница)
 • имена организација: поравнање централно, проред 1, фонт Times New Roman 12 pt italic ћирилица (или латиница)
 • текст апстракта: поравнање обострано (justified), проред 1, фонт Times New Roman 12 pt ћирилица (или латиница)
 • наслов референце: поравнање лево, проред 1, font Times New Roman 12 pt bold
 • референце: поравнање лево, проред 1, фонт Times New Roman 12 pt по примеру:
  • [1] П. Пишчевић, "Цитоплазматски ласерски рачунар", Биолошки весник 50, 33 (2011).
  • [2] J. Autorović, "Indeks prelamanja neprozirnih sredina", Fizičko-laserski glasnik 12, 5 (2012).
  • [3] J. Writer, "The rights of qubits in optical society", Journal of Quantum Society 44, 1003 (2013).
  • [4] http://www.fotonika2010.ipb.ac.rs/clanak.php?r=br-999/Interference-of-ligand-networks.html, (приступљено: 01. јануара 2014.).
  • [5] K. Typist, Introduction to melting of photonic crystals, New York: Braca Jovanovic Inc. (2015).
  • [6] E. Editorian (editor), How to make a quantum computer in your office, London: United Publishers (2016).
  • [7] G. Govornick, "Nano-particles in photonics stream", Proceedings of NanoPhotonics Conference (Zemun, 2017), 123.

Свечана сала библиотеке; фото: А.К.


 

2010-01-15T10:00:00+01:00

Укупно чланакa: 1.

НОВОСТИ:

Распоред активности
80-2-1
05-3-1
33-3-1
50-3-1
74-7-1
79-4-1
29-5-1
26-3-1
17-7-1
 executed at 0.0085s