17-7-1 :: FOTONIKA 2010 ::

FOTONIKA 2010

(c) Institut za fiziku
 Naslovna strana
 Najava
 Raspored
 Odbori
 Registracija
 Prijava
 Prihvaćeno
 Arhiva
Kontakt
2010-04-09T20:35:00+02:00

17-7-1

Milovan Janićijević, Branka Kaluđerović, Dragan Družijanić

Prilaz modelovanju interakcije ugljeničnog materijala i laserskih snopova i eksperiment

 

Podneto kao: Milovan Janićijević, Branka Kaluđerović, Dragan Družijanić :
"Prilaz modelovanju interakcije ugljeničnog materijala i laserskih snopova i eksperiment"
Pismo: latinica
Svi autori: Janićijević, Milovan, "Metalac" a.d. - Gornji Milanovac; Elektrotehnički fakultet - Beograd
Kaluđerović, Branka, Institut za nuklearne nauke "Vinča" - Beograd
Družijanić, Dragan,
Susret: Konferencija "Fotonika 2010 - teorija i eksperiment u Srbiji" (Beograd, 21.-23. april 2010.)
Objavljeno kao: Zbornik apstrakata (ISBN 978-86-8244-127-4), s.14 (2010)
Kontakt: Milovan Janićijević
Administrative email address

ЋИРИЛИЦА

2010-04-09T20:35:00+02:00

NOVOSTI:

80-2-1
05-3-1
33-3-1
50-3-1
74-7-1
79-4-1
29-5-1
26-3-1
17-7-1
78-7-1
 executed at 0.0081s