74-7-1 :: FOTONIKA 2010 ::

FOTONIKA 2010

(c) Institut za fiziku
 Naslovna strana
 Najava
 Raspored
 Odbori
 Registracija
 Prijava
 Prihvaćeno
 Arhiva
Kontakt
2010-04-12T20:45:00+02:00

74-7-1

Nadežda Borna, Slađana Pantelić, Radoslav Aleksić, Aleksandar Grujić

Optička vlakna, tehnike spajanja i kritični nivoi laserskih povreda

Optička vlakna, tehnike spajanja i kritični nivoi laserskih povreda

 

Podneto kao: Nadežda Borna, Slađana Pantelić, Radoslav Aleksić, Aleksandar Grujić :
"Optička vlakna, tehnike spajanja i kritični nivoi laserskih povreda"
Pismo: latinica
Svi autori: Borna, Nadežda, Tehnološko-metalurški fakultet - Beograd
Pantelić, Slađana, Elektrotehnički fakultet - Beograd
Aleksić, Radoslav, Tehnološko-metalurški fakultet - Beograd
Grujić, Aleksandar, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Beograd
Susret: Konferencija "Fotonika 2010 - teorija i eksperiment u Srbiji" (Beograd, 21.-23. april 2010.)
Objavljeno kao: Zbornik apstrakata (ISBN 978-86-8244-127-4), s.13 (2010)
Kontakt: Nadežda Borna
Administrative email address

ЋИРИЛИЦА

2010-04-12T20:45:00+02:00

NOVOSTI:

80-2-1
05-3-1
33-3-1
50-3-1
74-7-1
79-4-1
29-5-1
26-3-1
17-7-1
78-7-1
 executed at 0.0113s