79-4-1 :: FOTONIKA 2010 ::

FOTONIKA 2010

(c) Institut za fiziku
 Naslovna strana
 Najava
 Raspored
 Odbori
 Registracija
 Prijava
 Prihvaćeno
 Arhiva
Kontakt
2010-04-12T19:10:00+02:00

79-4-1

Dragan Knežević, Ljubiša Tomić

Analiza brzine odziva sistema prilikom praćenja objekata IC mrežom senzora

 

Podneto kao: Dragan Knežević, Ljubiša Tomić :
"Analiza brzine odziva sistema prilikom praćenja objekata IC mrežom senzora"
Pismo: latinica
Svi autori: Knežević, Dragan, VTI - Beograd
Tomić, Ljubiša, Tehnički opitni centar - Beograd
Susret: Konferencija "Fotonika 2010 - teorija i eksperiment u Srbiji" (Beograd, 21.-23. april 2010.)
Objavljeno kao: Zbornik apstrakata (ISBN 978-86-8244-127-4), s.31 (2010)
Kontakt: Dragan Knežević
Administrative email address

ЋИРИЛИЦА

2010-04-12T19:10:00+02:00

NOVOSTI:

80-2-1
05-3-1
33-3-1
50-3-1
74-7-1
79-4-1
29-5-1
26-3-1
17-7-1
78-7-1
 executed at 0.0081s