Odbori :: FOTONIKA 2010 ::

FOTONIKA 2010

(c) Institut za fiziku
 Naslovna strana
 Najava
 Raspored
 Odbori
 Registracija
 Prijava
 Prihvaćeno
 Arhiva
Kontakt
2010-01-11T10:00:00+01:00

Odbori

U programskom i organizacionom odboru konferencije "Fotonika 2010" su eminentni naučni radnici oblasti fotonike iz renomiranih akademskih institucija Srbije

ЋИРИЛИЦА

 Palata “Ušće” (nekadašnji CK); foto: A.K.

 programski odbor      
 zaduženje  ime  institucija  mesto
 predsednik  Branislav Jelenković  Institut za fiziku  Beograd
   Radoš Gajić  Institut za fiziku  Beograd
   Zorana Dohčević-Mitrović  Institut za fiziku  Beograd
   Darko Vasiljević  Institut za fiziku  Beograd
   Aleksander Kovačević  Institut za fiziku  Beograd
   Ljupčo Hadžievski  Institut za nuklearne nauke "Vinča"  Beograd
   Jelena Radovanović  Elektrotehnički fakultet  Beograd
   Milorad Kuraica  Fizički fakultet  Beograd
   Aleksandra Maluckov  Prirodnomatematički fakultet  Niš
   Miloš Živanov  Fakultet tehničkih nauka  Novi Sad
       

 

 organizacioni odbor      
 zaduženje  ime  institucija  mesto
 predsednik  Darko Vasiljević  Institut za fiziku  Beograd
 sekretar  Aleksander Kovačević  Institut za fiziku  Beograd
   Zoran Grujić  Institut za fiziku  Beograd
   Marina Mijailović  Institut za fiziku  Beograd
   Zoran Mijić  Institut za fiziku  Beograd
   Senka Ćuk  Institut za fiziku  Beograd
   Miroslav Popović  Institut za fiziku  Beograd


 

2010-01-11T10:00:00+01:00

Ukupno članaka: 1.

NOVOSTI:

80-2-1
05-3-1
33-3-1
50-3-1
74-7-1
79-4-1
29-5-1
26-3-1
17-7-1
78-7-1
 executed at 0.0085s