17-7-1 :: ФОТОНИКА 2010 :: 

ФОТОНИКА 2010

(c) Институт за физику
 Насловна страна
 Најава
 Распоред
 Одбори
 Регистрација
 Пријава
 Прихваћено
 Архива
Контакт
2010-04-09T20:35:00+02:00

17-7-1

Милован Јанићијевић, Бранка Калуђеровић, Драган Дружијанић

Прилаз моделовању интеракције угљеничног материјала и ласерских снопова и експеримент

 

Поднето као: Milovan Janićijević, Branka Kaluđerović, Dragan Družijanić :
"Prilaz modelovanju interakcije ugljeničnog materijala i laserskih snopova i eksperiment"
Писмо: латиница
Сви аутори: Јанићијевић, Милован, "Металац" а.д. - Горњи Милановац; Електротехнички факултет - Београд
Калуђеровић, Бранка, Институт за нуклеарне науке "Винча" - Београд
Дружијанић, Драган,
Сусрет: Конференција "Фотоника 2010 - теорија и експеримент у Србији" (Београд, 21.-23. април 2010.)
Објављено као: Зборник апстраката (ISBN 978-86-8244-127-4), с.14 (2010)
Контакт: Милован Јанићијевић
Administrative email address

LATINICA

2010-04-09T20:35:00+02:00

НОВОСТИ:

Распоред активности
80-2-1
05-3-1
33-3-1
50-3-1
74-7-1
79-4-1
29-5-1
26-3-1
17-7-1
 executed at 0.0082s