78-7-1 :: FOTONIKA 2010 ::

FOTONIKA 2010

(c) Institut za fiziku
 Naslovna strana
 Najava
 Raspored
 Odbori
 Registracija
 Prijava
 Prihvaćeno
 Arhiva
Kontakt
2010-04-09T20:30:00+02:00

78-7-1

Milesa Srećković, Suzana Polić-Radovanović, Biljana Timotijević, Miroslav Timotijević, Nadeža Borna, Monika Živković, Milan Dukić, Bojana Bokić

Laseri, palimpsest i kulturna baština

 

Podneto kao: Milesa Srećković, Suzana Polić-Radovanović, Biljana Timotijević, Miroslav Timotijević, Nada Borna, Monika Živković, Milan Dukić, Bojana Bokić :
"Laseri, palimpsest i kulturna baština"
Pismo: latinica
Svi autori: Srećković, Milesa, Elektrotehnički fakultet - Beograd
Polić-Radovanović, Suzana, Centralni institut za konzervaciju - Beograd
Timotijević, Biljana, Elektrotehnički fakultet - Beograd
Timotijević, Miroslav, Filozofski fakultet - Beograd
Borna, Nadežda, Tehnološko-metalurški fakultet - Beograd
Živković, Monika, Kliničko-bolnički centar - Zemun
Dukić, Milan,
Bokić, Bojana, Elektrotehnički fakultet - Beograd
Susret: Konferencija "Fotonika 2010 - teorija i eksperiment u Srbiji" (Beograd, 21.-23. april 2010.)
Objavljeno kao: Zbornik apstrakata (ISBN 978-86-8244-127-4), s.16 (2010)
Kontakt: Milesa Srećković
Administrative email address

ЋИРИЛИЦА

2010-04-09T20:30:00+02:00

NOVOSTI:

80-2-1
05-3-1
33-3-1
50-3-1
74-7-1
79-4-1
29-5-1
26-3-1
17-7-1
78-7-1
 executed at 0.0082s